wp_20170114_15_25_18_rich-3

Today we’re talking about the most common problem of the skin, that is dehydrated skin. The skin is one of the most important organs and needs special care. Dehydrated and dry skin isn’t the same as most people think. Dry skin lacks lipids, and dehydrated missing humidity. The symptoms are similar that is why people are confused. Dry skin doesn’t have sebum (oily parts), while dehydrated skin is oily. It’s because skin ejects sebum by herself to wet the skin. Dehydrated skin shell around the nose area. So, people with all skin types ( dry, normal, combination, oily ) can have dehydrated skin. Winter season, heating and dry air dehydrate our skin. In treating dehydrated skin you should use toners or similar products and face masks as well.

Danas pričamo o jednom velikom problemu kože, a to je dehidrirana koža. Koža je je jedan od najvažnijih organa i potrebna joj je posebna njega. Dehidrirana i suha kože, kao što većina misli, nije isto. Suhoj koži nedostaju lipidi, dok dehidriranoj nedostaje vlažnost. Simptomi su slični pa upravo zbog toga dolazi i do ovo zbunjenosti. Suha koža nema sebuma ( masnih dijelova ), dok se dehidrirana koža masti, jer koža izbacuje sebum kako bi sama ovlažila kožu. Dehidrirana koža se ljuska najčešće oko nosa. Tako da, dehidriranu kožu mogu imati svi tipovi kože- suha, normalna, kombinovana i masna. Ovo zimsko vrijeme, grijanje i suhi zrak dehidriraju našu kožu. Kod “liječenja” dehidrirane kože potrebno je koristiti tonike ili slične proizvode, kao i maske za lice.

DRY_SKIN_VS_DEHYDRATED_SKIN_DIAGRAM-1.png

 

First, you should drink enough water. Then, it is best to invest in a humidifier or a cheaper option to put something with water on radiators. Skin care is key. We all start with removing makeup and I recommend to use oil remover and micellar water as well.

Prvo treba piti dovoljno vode. Zatim, najbolje je investirati u ovlaživač zraka ili jeftinija varijanta staviti posude sa vodom na radijatore. Njega kože je ključni faktor. Svi njegu započinjemo sa skidanjem šminke i tu preporučujem korištenje uljnih odstranjivača, kao i korištenje micellarnih voda.

WP_20170114_15_26_28_Rich (2).jpg

After the skin is clean we move to the next step. That is a tonic, rose water or mineral water, depending on what you prefer and what is best for you. I currently use mineral water in a spray from Dr. C. Tuna.

Nakon što je naše lice čisto prelazimo na sljedeći korak a to je tonik, ružina vodica ili mineralna voda, zavisno šta vi preferirate i šta vam najbolje godi.  Trenutno koristim mineralnu vodu u spreju od Dr. C. Tuna.

WP_20170114_15_26_54_Rich (2).jpg

The next step is using facial oils. In the last few years the use of oil in facial care has increased and broke the prejudice that oil should be used only by those with dry skin. I have dry skin and now I use  Alverde facial oil with wild rose. If you have combination or oily skin I recommend Avon Nutra Effect facial oil.

Sljedeći korak je korištenje ulja. U posljednjih par godina korištenje ulja u njezi lica se povećalo i razbila se predrasuda da ulja trebaju koristiti samo oni sa suhom kožom. Ja imam suhu kožu i trenutno koristim ulje Alverde od divlje ruže. A ukoliko imate kombinovanu ili masnu kožu lica preporučujem Avon Nutra Effects.

WP_20170114_15_26_41_Rich (2).jpg

I mentioned above that it is very important to use hydrated face masks. The drugstore offers you a variety of masks and it’s up to you to decide which is best for you. I am currently using Farmasi mask with cucumber. It is perfect. Avon Planet Spa also has excellent moisturizing facial masks. Also, drugstores have sheet  masks, which are for single use, but it  feeds your skin very well.

Ono što sam gore napomenula da je jako važno korištenje hidratantnih maski za lice. U ponudi imate razne maske, i na vama je da odlučite koja vam najviše godi. Trenutno koristim Farmasi  masku sa krastavcem. I meni je ona odlična. Avon Planet Spa također ima odličnih maski za hidrataciju lica. Također, u ponudama imate i sheet maske, koje su za jednu upotrebu, ali odlično nahrane vašu kožu.

wp_20170114_15_17_42_rich-2

When we are talking about dehydrated skin we need to say something about eye creams. The eye area is the most dehydrated skin area. The worst thing is when concealer creases and get into wrinkles and you look like 10 years older. I’ve tried a lot of creams, but coconut oil is best for me.

Kada se priča o dehidriranoj koži ne možemo ne reći ništa o kremama za područje oko očiju. To područje je kod mene najviše dehidrirano, a najgore je kad vam se korektor uvuče u bore oko očiju ili počne da se “kupi” i čini vas 10 godina starijom.Što se tiče krema probala sam ih dosta, ali ono što mi trenutno najbolje godi to je kokosovo ulje.

WP_20170114_15_27_33_Rich (2).jpg

And finally there is the lip hydration. For those who prefer to use matte lipsticks, and for those who don’t, this is an indispensable part. The lips need a good care, especially in these winter days. In drugstores you have a variety of different lip balms, but I prefer to use Calendula cream. I use big Balea packaging, where I put some products in a small box and is always with me.

I za kraj tu je hidratacija usana. Za sve one koje vole da koriste mat ruževe, a i za one koje ne vole, ovo je neizostavan dio. Usne je potrebno dobro nahraniti, pogotovo u ovim zimskim danima. U drogerijama imate razne balzame, ali ja preferiram korištenje nevenove kreme. Koristim Baleino veliko pakovanje, gdje malo kreme prenesem u neku malu kutijicu i uvijek je uz mene.

That’s all from me. I hope that this will be beneficial and help you in these winter days.

To je sve od mene. Nadam se da će vam ovo biti od koristi i pomoći u ovim zimskim danima.

With love,

Untitled

Advertisements